Polityka prywatności strony www.studiomf.com.pl
Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową pod adresem www.studomf.com.pl.
Niżej informujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem przez nas usług oraz  w jakim celu i w jaki sposób są one wykorzystywane.


1. ADO.  Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych dostarczanych za pośrednictwem strony internetowej www.studiomf.com.pl jest Agencja Reklamy Multimedialnej Studio MF, 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 18/21.

2. Formularz kontaktowy
Korzystanie ze strony internetowej www.studomf.com.pl nie wymaga podania danych osobowych, chyba że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie ofertowe lub dokonać zakupu produktu.
Od Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zbierane są następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Podanie danych przy wypełnienia formularza kontaktowego jest dobrowolne. Nie podanie danych wskazanych jako wymagane (imię i nazwisko, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) uniemożliwi wysłanie formularza oraz może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Kontakt e-mailowy
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. W celu profesjonalnej obsługi,  dane osobowe oraz treść zapytania będą przechowywane w naszym systemie.

4. Hosting strony
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Webserwer.PL

5. Kontakt telefoniczny
Dane osobowe przekazane nam podczas rozmowy telefonicznej mogą zostać spisane i przechowywane w celu obsługi zapytania, przygotowania oraz prezentacji oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

6. Cel przetwarzania danych
Wymienione wyżej dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przesłania oferty wykonania usługi przez Agencja Reklamy Multimedialnej Studio MF, 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 18/21.

7. Bezpieczeństwo danych
Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Agencja Reklamy Multimedialnej Studio MF, 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 18/21.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

8. Wprowadzenie zmian z swoich danych
Użytkownik może wyrazić chęć zmiany, poprawy lub usunięcia swoich danych, zgłosić skargę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych, kontaktując się z Agencja Reklamy Multimedialnej Studio MF, 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 18/21 za pomocą:

    a) pisząc na adres e-mail: biuro@studomf.com.pl
    b) korzystając z formularza kontaktowego na stronie  www.studomf.com.pl
    c) dzwoniąc pod numer telefonu: 600 311 808

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych, ADO
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania danych można zgłaszać poprzez adres e-mail: www.studomf.com.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.
ARM Studio MF
76-200 Słupsk
ul. Zygmunta Augusta 18 lok. 21   
       
e-mail: biuro@studiomf.com.pl
tel. 600 311 808
NIP: 839-135-46-91

10. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy ARM Studio MF, partnerów handlowych współpracujących z firmą ARM Studio MF lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik tej strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

11. Treść strony
Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o ofercie i produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o produktach i ofercie firmy ARM Studio MF, proszone są o bezpośredni kontakt. Informacje o produktach oraz ich ceny mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Koszty zlecenia mogą się różnić od podanych, w zależności od wymagań klienta.

12. Udostępnione informacje
Udostępnienie informacji lub materiałów firmie ARM Studio MF jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

13. Zmiany w Polityce Cookie
Firma ARM Studio MF zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
Regulamin strony
Regulamin strony www.studiomf.com.pl
Copyright © 2015  Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
Copyright © 2015 
Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
••• Polityka prywatności
Copyright © 2015  Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
Studio MF - Strony www Słupsk