Regulamin strony www.studiomf.com.pl
Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Agencje Reklamy Multimedialnej Studio MF z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 18 lok. 21.
Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy ARM Studio MF, partnerów handlowych współpracujących z firmą ARM Studio MF lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik tej strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o ofercie i produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o produktach i ofercie firmy ARM Studio MF, proszone są o bezpośredni kontakt. Informacje o produktach oraz ich ceny mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Koszty zlecenia mogą się różnić od podanych, w zależności od wymagań klienta.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów firmie ARM Studio MF jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie ARM Studio MF za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

ARM Studio MF

76-200 Słupsk
ul. Zygmunta Augusta 18 lok. 21   
       
e-mail: biuro@studiomf.com.pl

tel. 600 311 808
tel. 59 84-30-357

NIP: 839-135-46-91

Firma ARM Studio MF zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.


.
Regulamin strony
Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Agencje Reklamy Multimedialnej Studio MF z siedzib
ą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 18 lok. 21.
Niniejsza strona przeznaczona jest wy
łącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Wej
ście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa w
łasności intelektualnej

Wszelkie prawa w
łasności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność firmy ARM Studio MF, partnerów handlowych współpracujących z firmą ARM Studio MF lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
U
żytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody u
żytkownik tej strony nie może:
1. wykorzystywa
ć (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikowa
ć (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Tre
ść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej tre
ści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o ofercie i produktach, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o produktach i ofercie firmy ARM Studio MF, proszone są o bezpośredni kontakt. Informacje o produktach oraz ich ceny mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Koszty zlecenia mogą się różnić od podanych, w zależności od wymagań klienta.

Udost
ępnione informacje

Udost
ępnienie informacji lub materiałów firmie ARM Studio MF jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imi
ę, nazwisko i adres e-mail) udostępniane firmie ARM Studio MF za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

Kontakt

W przypadku pyta
ń lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

ARM Studio MF

76-200 S
łupsk
ul. Zygmunta Augusta 18 lok. 21   
       
e-mail: biuro@studiomf.com.pl

tel. 600 311 808
tel. 59 84-30-357

NIP: 839-135-46-91

Firma ARM Studio MF zastrzega sobie prawo wprowadzania w przysz
łości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.


.
Regulamin strony www.studiomf.com.pl
Copyright © 2015  Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
Copyright © 2015 
Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
••• Regulamin strony
Copyright © 2015  Agencja Reklamy Multimedialnej  Studio MF
Studio MF - Strony www Słupsk